Huisreglement

Goed

 • Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Voor alle medewerkers van het Praktijkhuis geldt het medisch beroepsgeheim.
 • Geef elkaar gepaste ruimte in verband met privacy.
 • Wanneer u niet kunt komen, vragen wij u zich 24 uur van te voren af te melden.
 • Indien je een afspraak niet annuleert , kunnen er kosten aangerekend worden.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops en dergelijke zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken.

Fout

 • Waak over uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Wij tolereren geen agressie, geweld en seksueel intimiderend gedrag.
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik.
 • Drugs, roken en/of alcoholgebruik en wapenbezit zijn niet toegestaan
 • U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming.
 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.