Zorgkosten

Huisartsenzorg is verschillend geregeld in België en Nederland.

In onze praktijk zijn alle huisartsen zowel in België als in Nederland erkend.

Wij bieden dus huisartsenzorg voor Belgisch en Nederlands verzekerden.

Ik ben verzekerd in:

Moet ik de huisartskosten zelf betalen?

Uw zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de rekening van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

 

Verzekeraar betaalt huisartskosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van uw huisarts. Bij andere vormen van eerstelijnszorg hangt het van uw zorgverzekering af of de zorg (volledig) wordt vergoed.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.

 

Kosten van de huisartsenpost

De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

 

Inschrijftarief op nota van huisarts

Op uw zorgnota ziet u ook tariefkosten van uw huisarts. Ook deze kosten betaalt uw verzekeraar aan de huisarts

Kan ik mij inschrijven in Praktijkhuis Baarle?

Momenteel nemen wij tijdelijk geen nieuwe patiënten aan. Wij houden u op de hoogte via onze website. Neem telefonisch contact op als er al gezinsleden zijn ingeschreven.


Alle patiënten die wonen in onze regio kunnen zich inschrijven. Indien u buiten deze regio woont en u wilt zich toch inschrijven, neem dan even contact met ons op zodat we samen de voorwaarden en mogelijkheden kunnen bekijken.

Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.

Breng bij uw inschrijving uw identiteitskaart mee!

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in Praktijkhuis Baarle?

U brengt uw vorige huisarts op de hoogte en vraagt het medisch dossier naar ons te sturen. Denk er ook aan om bij een ziekenhuisbezoek de naam van uw nieuwe huisarts door te geven.

Kan ik mij al inschrijven zonder dat ik ziek ben?

 Zeker! Iedereen kan zich inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, kunnen wij uw medisch dossier in orde brengen. Op die manier zijn wij beter geïnformeerd over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.

Wat doe ik als er in ons gezin een baby wordt geboren, wordt deze automatisch mee ingeschreven?

De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ook al bent u zelf als patiënt ingeschreven. U maakt best zo snel mogelijk de inschrijving in orde, dat kan u doen via dit formulier.

Wat moet ik doen als ik van adres of zorgverzekeraar verander?

Als u van adres of mutualiteit/zorgverzekeraar verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan u doen via formulieren.

In België bestaan twee financieringssystemen voor eerstelijnszorg: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling. In de betaling per prestatie wordt de zorgverstrekker betaald per geleverde verstrekking (bijvoorbeeld een huisbezoek, raadpleging, hechting van een wonde,…).  In de forfaitaire betaling wordt aan de groep zorgverstrekkers een vast bedrag per ingeschreven patiënt uitbetaald, ongeacht het aantal prestaties voor die patiënt.

Deze laatste manier van werken is voorzien in artikel 52§1 van de wet van 14 juli 1994, waar wordt bepaald dat huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten forfaitair betaald kunnen worden op basis van het aantal patiënten dat zich bij de praktijk inschrijft.

 

In het Praktijkhuis zijn alle patiënten ingeschreven in het forfaitaire systeem.

 

Forfaitair systeem eerstelijnszorg of abonnementsgeneeskunde:

(Riziv )

Het forfaitair betalingssysteem laat toe ook tijd te besteden aan de ontwikkeling en de uitvoering van preventieve en gezondheidsbevorderende acties. De hulpverleners zijn immers financieel niet gebonden aan het feit of de patiënt al dan niet ziek is. Zij hebben er integendeel alle belang bij (ook financieel) de patiënt zo gezond mogelijk te houden.

 

Het systeem biedt ook de mogelijkheid om een aantal verzorgende en technische interventies (wondzorg, vaccinaties, EKG-afname, bloedafname) te delegeren. Ook het opzetten van specifieke zorgprogramma’s (onder andere diabetes, groepsvoorlichting, preventieve campagnes zoals voor griep) wordt eenvoudiger.

Forfaitair systeem : wat is dat ?

Het Praktijkhuis Baarle, de mutualiteit en u gaan een contract met elkaar aan.

Er is een rechtstreekse afrekening tussen uw mutualiteit en het Praktijkhuis Baarle. U hoeft geen consultatie te betalen. U hoeft geen documenten naar de mutualiteit te brengen. U  engageert zich om enkel Praktijkhuis Baarle als huisarts en voor (thuis-)verpleegkundigen te raadplegen, kinesitherapie behoort NIET tot deze overeenkomst.


Let op: Consulten bij andere huisartsen of andere (thuis-)verpleegkundigen worden NIET terugbetaald door de mutualiteit!

Als u niets betaalt waar haalt een forfaitair centrum zijn middelen dan?

Het centrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dankzij deze vaste inkomsten hebben wij financiële zekerheid en kunnen wij werken aan optimale zorgen voor u, onze patiënt.

Doet elke mutualiteit mee aan dit forfaitaire systeem?

Ja. Alle mutualiteiten kennen dit systeem en zijn verplicht hieraan deel te nemen.

Moet ik betalen voor een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Moet ik een abonnement betalen? Moet ik nog remgeld betalen?

Neen, zowel de inschrijving als de consultaties zijn volledig gratis. Door u bij Praktijkhuis Baarle in te schrijven, verklaart u automatisch aan de mutualiteit dat onze praktijk uw medisch dossier beheert.

Zijn er dingen waarvoor ik nog wel moet betalen?

Voor sommige prestaties kan een kleine vergoeding worden gevraagd, hierover zal u steeds vooraf geïnformeerd worden..

Wat met labo-onderzoeken? Zijn deze ook gratis?

Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres enkele weken nadat het onderzoek is gebeurd.

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn NIET in de inschrijving inbegrepen. U blijft uw medicatie zelf betalen.

Wordt mijn ziekteverzekering duurder als ik kies voor het forfaitaire systeem? Behoud ik de andere voordelen van de ziekteverzekering?

U hoeft geen extra bijdrage te betalen aan uw mutualiteit. Uw ziekteverzekering blijft ook tussenkomen in de kosten van de apotheek, specialist, tandarts en u geniet verder van alle voordelen.

Kan ik mij terug uitschrijven als ik dat zou willen?

U kan zich altijd uitschrijven door ons hiervan op de hoogte te brengen via het uitschrijfformulier of door een aangetekend schrijven. Na één volledige kalendermaand na ondertekening bent u dan uitgeschreven en kunt u elke huisarts buiten het Praktijkhuis Baarle raadplegen, net zoals vroeger.

Bijvoorbeeld u levert ondertekend uitschrijfformulier in op 21-01-2019 u bent dan uitgeschreven vanaf 01-03-2019.

Kan ik mij inschrijven in Praktijkhuis Baarle ?

Alle patiënten die wonen in de gemeente Baarle-Hertog kunnen zich inschrijven.

Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven.

Breng bij uw inschrijving uw identiteitskaart mee!

Inschrijven kan via formulieren

Kan ik mij al inschrijven zonder dat ik ziek ben?

Zeker! Iedereen kan zich inschrijven. U hoeft niet te wachten tot u ziek bent om u in te schrijven. Wanneer u zich nu al inschrijft, kunnen wij uw medisch dossier in orde brengen. Op die manier zijn wij beter geïnformeerd over uw gezondheid wanneer u ons echt nodig heeft.

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik mij inschrijf in Praktijkhuis Baarle?

U brengt uw vorige huisarts op de hoogte en vraagt het medisch dossier naar ons te sturen. Denk er ook aan om bij een ziekenhuisbezoek de naam van uw nieuwe huisarts door te geven.

Wat doe ik als er in ons gezin een baby wordt geboren, wordt deze automatisch mee ingeschreven?

De baby wordt niet automatisch ingeschreven, ook al bent u zelf als patiënt ingeschreven. U maakt best zo snel mogelijk de inschrijving in orde. Inschrijven kan via dit formulier

Wat moet ik doen als ik van adres of ziekenkas verander?

Als u van adres of mutualiteit/zorgverzekeraar verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via formulieren.

Mag ik nog naar de specialist van mijn keuze als ik mij inschrijf bij Praktijkhuis Baarle?

Jazeker! Wij werken samen met alle verschillende ziekenhuizen en specialisten in de omgeving. U bent volledig vrij te kiezen waar en door wie u bepaalde onderzoeken laat doen.


Wel vragen we eerst met ons te overleggen, in plaats van op eigen initiatief naar een specialist te gaan. Wist u trouwens dat u een hogere terugbetaling krijgt bij de specialist wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts meebrengt?

Wat als ik niet ben ingeschreven, maar ik heb snel verzorging nodig (vb hechting, gevallen, …) en kan niet terecht bij mijn eigen huisarts?

Patiënten die niet zijn ingeschreven maar medische zorgen nodig hebben en niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen (of geen huisarts hebben), kunnen bij ons geholpen worden als ‘bezoeker’. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschrift dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Hoe vaak kan ik als ‘bezoeker’ naar Praktijkhuis Baarle komen zonder mij in te schrijven?

Het RIZIV staat toe dat u tot 3x/jaar in een forfaitaire praktijk op consultatie komt, zonder dat u hier ingeschreven bent. U betaalt dan gewoon uw consultatie zoals u dit gewoon bent bij een reguliere huisarts, en krijgt een getuigschrift dat u bij de ziekenkas kan binnenbrengen.

Komt u vaker langs, dan kunt u beter overwegen zich in te schrijven in de praktijk.

Ik woon de helft van het jaar in de buurt van Praktijkhuis Baarle, en de andere helft van het jaar ergens anders. Kan ik mij inschrijven?
  •  Binnenland: Wanneer u de helft van het jaar een huisarts ergens anders in België heeft, kan u zich beter niet inschrijven. Wel kan u met ons afspreken dat u hier occasioneel als ‘bezoeker’ langskomt (zie vorige vraag). Kom zeker langs om een regeling op uw maat af te spreken met ons! Wij vinden het wel belangrijk optimaal met uw andere huisarts samen te werken!
  • Buitenland: Wanneer u de helft van het jaar in het buitenland verblijft (vb Spanje, Frankrijk, …) en u ook in België een huisarts wil, kan u zich wel inschrijven. De beperkingen aangaande het consulteren van andere huisartsen gelden immers enkel voor huisartsen in België. U kan dus gerust bij ons ingeschreven zijn en ook in het buitenland een huisarts hebben. Bespreek dit met ons, zodat wij optimaal kunnen samenwerken met deze andere huisarts!


Zijn de huisartsen van Praktijkhuis Baarle geaccrediteerd?

Ja, al onze huisartsen zijn erkende, geconventioneerde, geaccrediteerde huisartsen of huisartsen-in-opleiding. Dit wil zeggen dat wij op regelmatige basis bijscholingen volgen en werken volgens alle regels die het RIZIV voorstelt.

Wat bij nood aan nazorg na een bezoek aan een specialist of na een ziekenhuisopname?

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u dat u bent ingeschreven in Praktijkhuis Baarle. Heeft u na de opname verpleegkundige zorgen nodig, neem dan zo vlug mogelijk contact met onze zorg coördinator Willemijn van Diepen, 0475 219694 (ma-vrij tussen 8u en 17u) zodat wij met de nazorg kunnen starten.


Wanneer er vanuit het ziekenhuis thuisverpleging van buitenaf wordt opgestart, wordt dit NIET terugbetaald door de mutualiteit. Neem dus zeker contact met ons op zodat onze verpleging uw thuiszorg kan verzorgen. Bekijk hier de folder omtrent thuisverpleging.

Wat als ik ’s avonds of in het weekend dringend een arts nodig heb?

LET WEL: de arts van wacht dient steeds betaald te worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief door ons terugbetaald. Kom dus zeker met uw getuigschrift bij ons langs nadien!

U dient een arts te raadplegen die officieel van wacht is en het moet dringend zijn. Contactgegevens raadpleeg hier desbetreffende pagina.

Wat als ik dringend een huisarts nodig heb op vakantie?

Op vakantie in België

Raadpleeg ter plaatse een huisarts.

U bezorgt ons het getuigschrift samen met het verslag.

LET WEL: een andere huisarts moet steeds betaald worden. Sommige van deze raadplegingen worden tegen terugbetalingstarief door ons terugbetaald. Vraag steeds een verslag!!

Op vakantie in het buitenland

Raadpleeg ter plaatse een huisarts. De prestatie wordt terugbetaald door uw ziekenfonds volgens de algemeen geldende regels.(E111)