Nieuwsbrief april

16 april 2019

Beste heer, mevrouw, familie,


met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van een aantal ontwikkelingen

in onze praktijk.

Het afgelopen jaar is ons team veranderd:


Na het vertrek van Onno Veerhoek zijn er in oktober 2 nieuwe huisartsen in opleiding

gestart: dokter Saskia Gruijthuijsen blijft tot maart 2020 bij ons en dokter Simone van den

Drift blijft tot oktober 2019.

Deze artsen doorlopen een 3 jarige specialisatie tot huisarts in verschillende

huisartspraktijken en in het ziekenhuis. Zij zullen in 2021 hun opleiding als huisarts afronden.


Sinds oktober 2018 is ons team versterkt met Willemijn van Diepen. Zij is zorgkundige en

volgt de opleiding tot doktersassistente. Vanaf april 2019 organiseert zij samen met Karin

van Sas de thuisverpleegkundige hulp, in samenwerking met WG kruis, Taxandria en

familiehulp.


Sinds januari 2019 werkt Shahad Al-Madhawy bij ons als praktijkassistente. Zij verricht werk

aan de telefoon, balie en houdt assistentenspreekuur.


Met de uitbreiding van ons team hebben we meer gelegenheid om bij de praktijkassistente

een afspraak in te plannen.

U kan bij Conny , Mechlina, Willemijn en Shahad terecht met volgende zaken:

verwijderen van hechtingen, nazicht en verzorging van eenvoudige wonden, vaccinaties,

verwijderen van oorproppen, uitstrijkjes, hartfilmpjes (op verwijzing van de huisarts),

bloeddrukmeting.


Bij verpleegkundige Karin van Sas kan u terecht voor het opvolgen van chronische

aandoeningen: diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten hiervoor heeft ze bijzondere

opleidingen gevolgd. Daarnaast is zij diabetes educator en wondzorgverpleegkundige.


Belgisch verzekerden kunnen voor bloedname met verwijzing van de huisarts iedere

dinsdagochtend terecht tussen 8.00 u. en 9.30u.


Sinds april 2019 is Kim Schellingen niet meer werkzaam bij ons. Kim heeft een aanbieding

aangenomen om in samenwerking met de huisartsvereniging regio Turnhout het

zorglandschap in de eerste lijn regio Noorderkempen te gaan herorganiseren.

Ze heeft vol passie een jaar bij ons gewerkt en onze praktijk in de samenwerking met het

team verpleegkundigen in goede banen geleid. We wensen haar het beste toe!


Naast deze wijzigingen, werd er afgelopen jaar achter de schermen ook hard gewerkt:


We hebben een nieuwe website!

www.praktijkhuisbaarle.be of www.praktijkhuisbaarle.nl

Na het aanmaken van een account voor patiëntportaal.

kunt u online afspraken maken, recepten aanvragen of een e consult versturen.


Er zijn verschillende mogelijkheden om herhaalrecepten aan te vragen. Het is in uw belang

dat uw huisarts een overzicht heeft over uw medicijngebruik. Daarom vragen wij u zoveel

mogelijk uw medicatie te verlengen tijdens een consult. Er kunnen geen herhaalrecepten

aangevraagd worden aan de balie.


Buiten een consult kan u herhaalrecepten voor chronische medicatie aanvragen via:

  • De brievenbus in de praktijk (geboortedatum en naam erbij vermelden)
  • Patiëntportaal: een econsult/bericht versturen
  • De module medicatie in de zorgapp dit kan enkel voor de Nederlandse apotheek


Na het vertrek van huisarts Dekelver in Baarle Nassau, hebben we heel wat nieuwe

patiënten verwelkomt. We vinden het belangrijk kwaliteit te leveren, daarom hebben we

vanaf half december 2018 een tijdelijke patiëntenstop.

Wilt u u in schrijven in het kader van gezinsuitbreiding of is uw partner bij ons in de praktijk,

neem dan contact met ons op.


En last but not least, zijn we erg blij u te kunnen melden dat we ook dit jaar de Nederlandse

huisartsenaccreditering goed doorlopen hebben en we het keurmerk van geaccrediteerde

praktijk kunnen blijven dragen. Dit betekent dat we alle troeven in handen hebben om

kwaliteitsvol te werken. Zoals elke organisatie blijft dit een dagelijkse opdracht die verweven

zit in ons werk.

Via de klankbordgroep kan u ons steeds feedback geven over de gang van zaken. Wij vinden

uw mening essentieel!


Dank voor uw aandacht,


Bekijk hier de nieuwsbrief in pdf.

Terug naar overzicht